Chính sách bảo mật

Trang web tokope.com (sau đây gọi là Tokope) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn ("người dùng", "bạn") và sẽ chỉ sử dụng thông tin đã được thu thập từ bạn một cách hợp pháp.

Bảo vệ dữ liệu là vấn đề tin tưởng và sự riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Do đó, chúng tôi chỉ xử lý bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi theo cách được quy định trong Chính sách Bảo mật này. Thuật ngữ đã xác định được sử dụng ở đây sẽ có cùng nghĩa như được định nghĩa trong Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi, trừ khi có quy định khác.

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin ở những nơi cần thiết để chúng tôi làm như vậy và chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin nếu nó có liên quan đến các giao dịch của chúng tôi với bạn. Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin của bạn cho đến khi nào pháp luật yêu cầu hoặc liên quan đến các mục đích đã được thu thập. Chúng tôi cam kết tuân thủ các điều luật và quy định về bảo vệ thông tin người dùng mọi lúc.

Thu thập và Sử dụng Thông tin Cá nhân

Bạn thường có thể sử dụng và duyệt website Tokope mà không cung cấp bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào. Tuy nhiên, để có được lợi ích tối đa và kinh nghiệm tối ưu của Website, bạn có thể lựa chọn và quyết định đăng ký thông tin của bạn với chúng tôi, trong trường hợp đó bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như địa chỉ e-mail và giới tính ("Dữ liệu Cá nhân"). Khi làm như vậy, chúng tôi sẽ thêm bạn vào danh sách gửi thư của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn các tài liệu tiếp thị và quảng cáo mà chúng tôi cho rằng đôi khi bạn quan tâm. Bạn có thể bất cứ lúc nào quyết định hủy đăng ký danh sách gửi thư của mình và ngừng tiếp nhận các tài liệu tiếp thị và quảng bá.

Thu thập dữ liệu máy tính

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn ghé thăm một trang web. Dữ liệu này không xác định bạn là một cá nhân và có thể bao gồm, trong số những người khác:

  • Địa chỉ IP của máy tính
  • Loại trình duyệt
  • Trang bạn đã ghé thăm trước khi bạn đến trang web của chúng tôi
  • Các trang trên trang web của chúng tôi mà bạn ghé thăm

Thời gian dành cho những trang, mục và thông tin tìm kiếm trên trang web của chúng tôi, thời gian và ngày truy cập, và các số liệu thống kê khác

Thông tin này được thu thập để phân tích và đánh giá để giúp chúng tôi cải tiến trang web của chúng tôi và các dịch vụ cung cấp. Dữ liệu này được thu thập một cách từ từ và sẽ không được sử dụng cùng với bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào. Là một phần của những điều trên, chúng tôi có thể sử dụng các tính năng khác nhau của Google Analytics. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Tiếp thị lại với Google Analytics để quảng cáo trực tuyến. Các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm Google, có thể hiển thị quảng cáo của chúng tôi trên các trang web trên Internet. Chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm Google, sử dụng các cookie của bên thứ nhất (chẳng hạn như cookie của Google Analytics) và cookie của bên thứ ba (chẳng hạn như cookie DoubleClick) cùng nhau để thông báo, tối ưu hóa và phân phát quảng cáo dựa trên lượt truy cập trước đây của khách truy cập Vào trang web của chúng tôi, cũng như báo cáo cách hiển thị quảng cáo, các cách sử dụng khác của dịch vụ quảng cáo và tương tác với các hiển thị quảng cáo và dịch vụ quảng cáo này có liên quan đến lượt truy cập vào trang web của chúng tôi.

Liên kết tới trang web khác

Chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác mà chúng tôi không kiểm soát, bao gồm các trang web của các Store trên Tokope. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quy định về bảo mật, sản phẩm, dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào khác của bất kỳ trang web hoặc trang nào không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc chính sách của trang web bên thứ ba. Hơn nữa, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm đối với việc sử dụng địa chỉ email hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khác mà bạn đã cung cấp cho một cửa hàng liên kết hoặc bất kỳ trang web nào khác mà chúng tôi có thể liên kết đến đó không thuộc sự kiểm soát của chúng tôi.